Terug naar boven

Gyula Pap

Gyula Pap (1899 – 1983) was een van de kunstenaarsstudenten van het Bauhaus. Later werd hij leraar en het Bauhaus had een grote invloed op zijn hele leven. De getoonde zwart-witfoto's, originele schilderijen, stoffen en metaalwerk zijn van de verzamelaar Dr. Friedrich Hellersberg, Heppenheim nabij Frankfurt, Duitsland. De tentoonstelling is in bruikleen gegeven door Andrea Hassan, die studeerde aan wat nu de Bauhaus Universiteit in Weimar heet, en al bijna 25 jaar een inwoner van Dubai is. Als bemiddelaar tussen de culturen heeft ze deze tentoonstelling hierheen gebracht om de bekendheid van het Bauhaus te vergroten. "Als er niets anders was, zou de skyline van Dubai zich nooit hebben ontwikkeld zonder uiteengezette Bauhaus-principes", merkt ze op.