Terug naar boven

Gerrit Thomas Rietveld

Gerrit Thomas Rietveld werd geboren in Utrecht in 1888. Na in de schrijnwerkerij van zijn vader te hebben gewerkt, ging hij in de leer bij een sieradenatelier. In 1911 startte hij zijn eigen schrijnwerkerij, die hij acht jaar lang onderhield. In dezelfde periode studeerde hij architectuur. Door zijn studie maakte hij kennis met verschillende oprichters van De Stijl. In 1917 ontwierp Rietveld de Rood-blauwe stoel, wat een radicale verandering in architectuurtheorie betekende. Zijn ongebruikelijke meubelontwerpen leidden tot verschillende woningbouwopdrachten die hij steevast in neoplastische stijl ontwierp. De ontwerpen maakten gebruik van het vrije en variabele gebruik van de ruimte en toonden een diepgaand begrip van dynamische ruimtelijke ideeën. Eind jaren twintig richtte de architectuur in Nederland zich op het idee van 'dematerialisatie'. Dit idee had invloed op een reeks rijtjeshuizen waarbij Rietveld betrokken was. In 1928 trad Rietveld op als een van de oprichters van CIAM. Op enkele uitzonderingen na waren de jaren dertig en veertig niet bijzonder productief voor Rietveld. Tussen 1942 en 1948 gaf Rietveld les aan verschillende instellingen in Nederland. In 1963 werd hij gekozen tot erelid van de Bond van Nederlandse Architecten en in 1964 ontving hij een eredoctoraat van de Technische Hochschule te Delft. Rietveld stierf in 1964 in Utrecht.